કંપની ઇતિહાસ

1999

1999- ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ પ્લાન્ટની સ્થાપના કરી.

1
2

2000

2000- 10 + જૂથ મિકેનિક મશીનો ખરીદો

2007

2007-નવા બિલ્ટ 18- રૂમની રીંગ બેકિંગ ફર્નેસ

3
4

2014

2014-નવી-બિલ્ટ 20000KVA LWG ગ્રાફિટાઇઝેશન ફર્નેસ

2015

2014-નવી પર્યાવરણીય ઉત્પાદન મશીનો ખરીદો

5
7

2016

2016-24 કેન્સ કેલ્સિનર બનાવો

2017

2017- ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ અને CPC માટે નવું બિલ્ટ બીજું મોટું વેરહાઉસ

7
8

2018

2018-અમારા ઉત્પાદનોનું વિશ્વ સ્ટીલ ફેક્ટરીમાં સ્વાગત છે

2019

2019 ના અંતે આધુનિક ક્રશર અને સ્ક્રીનીંગ સાધનો ખરીદો

9
10

2020

આજે અમારી પાસે GE અને કાર્બન એડિટિવ્સનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરવાનો પૂરતો અનુભવ છે