કેલ્સાઈન્ડ પિચ કોક

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    લો સલ્ફર કેલ્સાઈન્ડ પિચ પેટ્રોલિયમ કોક સ્પષ્ટીકરણ કિંમત

    પિચ કોક એ એક પ્રકારની ઉચ્ચ-તાપમાન કોલ ટાર પિચ છે, જે કોલસાની ટાર પિચનો ઉપયોગ કરીને ગરમ, ઓગાળી, છંટકાવ અને ઠંડક બનાવવાની પ્રક્રિયા દ્વારા બનાવવામાં આવે છે.પિચ કોકને બે કેટેગરીમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે: કોલ ટાર પિચ અને પેટ્રોલિયમ બિટ્યુમેન.પ્રત્યાવર્તન સામગ્રી માટે ડામર બાઈન્ડર મુખ્યત્વે કોલ ટાર પિચ છે.ગરમ અને ઓગળવા માટે ડામરના વિસર્જન વાસણમાં પરીક્ષણ કાચા માલની પીચ ઉમેરવામાં આવી હતી.