યુરેશિયન ઇકોનોમિક યુનિયનએ ચાઇનીઝ ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી સ્થગિત કરી છે

30 માર્ચ 2022 ના રોજ, યુરેશિયન ઇકોનોમિક કમિશન (EEEC) ના આંતરિક બજાર સંરક્ષણ વિભાગે જાહેરાત કરી કે, 29 માર્ચ 2022 ના તેના ઠરાવ નંબર 47 ને અનુસરીને, ચીનમાં ઉદ્ભવતા ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ પરની એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી 1 ઓક્ટોબર સુધી લંબાવવામાં આવશે. 2022. નોટિસ 11 એપ્રિલ, 2022ના રોજથી અમલમાં આવશે.

 

9 એપ્રિલ 2020 ના રોજ, યુરેશિયન ઇકોનોમિક કમિશને ચીનમાં ઉદ્ભવતા ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ્સ સામે એન્ટિ-ડમ્પિંગ તપાસ શરૂ કરી.24 સપ્ટેમ્બર, 2021 ના ​​રોજ, યુરેશિયન ઇકોનોમિક કમિશન (EEEC) ના આંતરિક બજાર સંરક્ષણ વિભાગે કમિશન અનુસાર ચીનમાંથી ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ પર 14.04% ~ 28.20% એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી લાદતી નોટિસ નંબર 2020/298 /AD31 જારી કરી. 21 સપ્ટેમ્બર, 2021 ના ​​ઠરાવ નંબર 129. આ પગલાં 1 જાન્યુઆરી, 2022 થી અમલમાં આવશે અને 5 વર્ષ માટે માન્ય રહેશે.સમાવિષ્ટ ઉત્પાદનો 520 મીમી કરતા ઓછા ગોળાકાર ક્રોસ સેક્શન વ્યાસ અથવા 2700 ચોરસ સેન્ટિમીટર કરતા ઓછા ક્રોસ સેક્શન વિસ્તાર સાથે અન્ય આકારો સાથે ભઠ્ઠી માટે ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ્સ છે.સામેલ ઉત્પાદનો યુરેશિયન ઇકોનોમિક યુનિયન ટેક્સ કોડ 8545110089 હેઠળના ઉત્પાદનો છે.

1628646959093


પોસ્ટ સમય: એપ્રિલ-07-2022