માર્ચ 2022 માં, ચીનના ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ અને નીડલ કોકના આયાત અને નિકાસ ડેટા બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા.

ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ

કસ્ટમના આંકડા અનુસાર, માર્ચ 2022માં ચીનની ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડની નિકાસ 31,600 ટન હતી, જે પાછલા મહિનાની સરખામણીએ 38.94% વધુ અને પાછલા વર્ષ કરતાં 40.25% ઓછી હતી.જાન્યુઆરીથી માર્ચ 2022 સુધીમાં, ચીનની ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડની નિકાસ કુલ 91,000 ટન હતી, જે વાર્ષિક ધોરણે 18.04% નીચી છે.માર્ચ 2022 માં, ચીનના મુખ્ય ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ નિકાસ દેશો: તુર્કી, રશિયા, દક્ષિણ કોરિયા.

图片无替代文字
图片无替代文字

2. સોય કોક

તેલ સોય કોક

કસ્ટમના આંકડા અનુસાર, માર્ચ 2022માં, ચીનમાં ઓઈલ નીડલ કોકની આયાતનું પ્રમાણ 0.300 મિલિયન ટન હતું, જે દર વર્ષે 77.99% ઘટે છે અને મહિને 137.75% વધી રહ્યું છે.જાન્યુઆરીથી માર્ચ 2022 સુધીમાં, ચીને 12,800 ટન તેલ આધારિત સોય કોકની આયાત કરી, જે વાર્ષિક ધોરણે 70.13% ની નીચે છે.માર્ચ 2022 માં, ઓઇલ સોય કોકનો ચીનનો મુખ્ય આયાતકાર યુકે હતો, જેણે 0.24 મિલિયન ટનની આયાત કરી હતી.

图片无替代文字
图片无替代文字

કોલસો સોય કોક

કસ્ટમ્સ ડેટાના આંકડા અનુસાર, માર્ચ 2022માં, કોલ સીરીઝની નીડલ કોકની આયાત 12,100 ટન થઈ હતી, જે દર વર્ષે 99.82% વધી હતી અને 16.02% ઘટી હતી.જાન્યુઆરીથી માર્ચ 2022 સુધીમાં, ચીનની કોલ સીરીઝની નીડલ કોકની આયાત કુલ 26,300 ટન છે, જે વાર્ષિક ધોરણે 74.78% ઘટી છે.માર્ચ 2022 માં, ચીનની કોલ સીરીઝની સોય કોકની આયાત છે: જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયાએ અનુક્રમે 60,600 ટન અને 5,500 ટનની આયાત કરી હતી.

图片无替代文字
图片无替代文字
કેથરિન
2022.04.22

પોસ્ટ સમય: એપ્રિલ-22-2022